INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES, NOWA POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.

Akceptuję
Cont_top Cont_bottom

11-22 2012

Dodano Łaszczyk Jacek godz. 14:11


Dyrektor - Ryszard Malinowski

tel. 447140495

email: zukkolu@poczta.fm


Działający na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Koluszek z dnia z dnia 30 czerwca 2009 roku (Zarządzenie Burmistrza Koluszek nr 83/2009)  oraz pełnomocnictw szczególnych.


Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

 1. Wyniki finansowe Zakładu.
 2. Organizację pracy zgodnie z zasadami BHP i racjonalnym rachunkiem

     ekonomicznym.

 

Do zadań Dyrektora należy:

 1. Realizacja i nadzór nad wykonywaniem planów i uchwał stanowionych przez Radę.
 2. Dysponowanie mieniem Zakładu, środkami finansowymi oraz rezerwami, zgodnie z udzielonymi przez Burmistrza pełnomocnictwami.
 3. Reprezentowanie Zakładu wobec władz zwierzchnich oraz  w stosunkach

      z różnymi instytucjami i osobami fizycznymi.

 1. Kierowanie całokształtem działalności Zakładu poprzez podległych mu pracowników, oraz nadzór nad wykonywaniem prac we współpracy z Z-cą Dyrektora i samodzielnym stanowiskiem koordynatora robót remontowo - budowlanych.
 2. Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych ustaw.
 3. Sprawowanie merytorycznego nadzoru i zarządzanie sprawami związanymi 

z efektywną działalnością Zakładu.      

 1. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i wytycznych oraz zaleceń i wniosków pokontrolnych.
 2. Zbieranie informacji, śledzenie wskaźników funkcjonowania zakładu w celu podejmowania właściwych decyzji.
 3. Koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych.
 4. Udział w negocjacjach dotyczących działalności Zakładu.
 5. Zatrudnianie pracowników zgodnie z zatwierdzoną strukturą organizacyjną.
 6. Ustanawianie pełnomocnictw oraz przekazywanie pracownikom posiadanych uprawnień.
 7. Tworzenie systemów motywacyjnych w Zakładzie, uwzględniając świadczenia finansowe, socjalne, awanse, kształcenie zawodowe oraz inne formy wynagrodzeń.
 8. Nadzorowanie, analizowanie działalności zakładu i przedstawienie rezultatów działania, Burmistrzowi oraz Radzie.

  

Zastępca Dyrektora - Jacek Łaszczyk

tel. 44 7140495

email: j.laszczyk@koluszki.pl


 

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:

 1. Kierowanie pracami w zakresie obsługi eksploatacyjnej budynków.
 2. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania w należytym stanie sanitarno - porządkowym budynków i ich otoczenia.
 3. Kontrolowanie prawidłowości użytkowania lokali a także wymiar i windykacja należności z tytułu najmu lokali.
 4. Nadzór nad utrzymaniem budynków i znajdujących się w nich urządzeń  we właściwym stanie technicznym.
 5. Planowanie i wykonywanie remontów budynków i mieszkań w systemie zleconym i własnym.
 6. Nadzór nad prowadzeniem rozliczeń finansowych gospodarki mieszkaniowej, zasobów komunalnych i socjalnych.
 7. Kontrolowanie prawidłowości użytkowania lokali mieszkalnych a także wymiar i windykacja należności z tytułu najmu lokali.
 8. Prowadzenie prac związanych z przeglądami budynków i ich właściwą eksploatacją.
 9. Nadzór nad całokształtem spraw związanych z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi.
 10. Współpraca z działem koordynacji robót w zakresie terminowości i pilności wykonywanych prac.


 

Załączniki

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
3 2012-11-26 10:43:15 Łaszczyk Jacek
2 2012-11-22 14:15:21 Łaszczyk Jacek
1 2012-11-22 14:12:57 Łaszczyk Jacek